bootstrap website templates

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ
Рязане, демонтаж и извозване на метални конструкции и съоръжения.

Изкупуваме: ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ,
ХАРТИЯ, АКУМУЛАТОРИ,
БЯЛА ТЕХНИКА.
ПРИЕМАНЕ ИЗКУПУВАНЕ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ. 
Бонуси и премии за количества!

ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
до 500лв на тон за Желязо 
франко наш склад

ИЗКУПВАТЕЛЕН ПУНКТ ГОРУБЛЯНЕ

ИЗКУПУВАМЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
РЕЖЕМ, РАЗГЛОБЯВАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ОТ МЯСТО ВАШИТЕ МЕТАЛНИ  ОТПАДЪЦИ!
ВИСОКИ ЦЕНИ! 
СЪГЛАСНО ЗАВОДСКИТЕ ЦЕНИ

НА СТОМАНА ПЕРНИК. 

ЕЛЕКТРОННИ КАНТАРИ
ВСЕКИ ДЕН от 8:30 - до 17:30

ПРЕМИИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

ИЗКУПВАТЕЛЕН ПУНКТ  МОДЕРНО ПРЕДГРАДИЕ

ИЗКУПУВАМЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
ЦЕНИ НА СКРАП ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ: 

НА ДРЕБНО ДО 500лв ЗА ТОН
НА ЕДРО НАД 500лв ЗА ТОН
Понеделник-петък от 8:30 - до 17:30

Събота от 9:00 - до 16:00

ПРЕМИИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

Предлагаме Ви:

Рязане на желязо, стари металини конструкции, постройки, машини  и aвтомобили- на място. 

Почистване и извозване на мазета и тавани
от вторични суровини:
Желязо   Бяла техника   Хартия 

Разполагаме със собствен транспорт и работна ръка за да можем да Ви бъдем максимално полезни.
0888886676  | 0878462050 |  0885450026

Изкупвателен пункт Горубляне

Адрес:

Георги Белов 2А
до "ТeMax"

Телефон:

0887499062; 0878462050;
0888886676

E-mail:

bazagorbliane@mail.com

Изкупвателен пункт
Модерно Предградие

Адрес:

Обелско шосе N-20
На територията на спедиторите Милицер и Мюнх М&М

Телефон:

0885450026; 
0888886676

E-mail:

eko.moderno.pr@gmail.com

ОБЯВА
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, „Екопроект София” ООД обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки”, в гр.София, р-н Люлин, ул. „Обелско шосе”, поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938.
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС,
„Екопроект София” ЕООД обявява инвестиционно
предложение за „Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка
за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали
(ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по : събиране и
предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства
/ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/,
хартия, пластмаса и др. неопасни отпадъци, съхраняване на негодни за употреба
батерии и акумулатори /НУБА/”, в гр.София, р-н Люлин, ул. „Обелско шосе”, поземлен
имот с идентификатор 68134.4355.2938.

Адрес:

Централен офис:
София 1113
Гео Милев, ул. Лидице 7

Контакти

„Екопроект София” ЕООД

Email: ecoprojectsofia@gmail.com         Телефон: 0895958555                                       0888886676