free website maker

ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ

Изкупуваме: ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
ПЛАСТМАСА, ХАРТИЯ, АКУМУЛАТОРИ,
БЯЛА ТЕХНИКА.
ПРИЕМАНЕ ИЗКУПУВАНЕ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ. 
Бонуси и премии за количества!

ПРОМОЦИЯ! ЗА Месец Април до 400лв на тон за Желязо и 400лв за Пластмаса
франко наш склад
Изкупуваме пластмасови капачки!!!

ИЗКУПВАТЕЛЕН ПУНКТ ГОРУБЛЯНЕ

ИЗКУПУВАМЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
РЕЖЕМ, РАЗГЛОБЯВАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ОТ МЯСТО ВАШИТЕ МЕТАЛНИ И ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ!
ВИСОКИ ЦЕНИ! 
СЪГЛАСНО ЗАВОДСКИТЕ ЦЕНИ

НА СТОМАНА ПЕРНИК. 

ЕЛЕКТРОННИ КАНТАРИ
ВСЕКИ ДЕН от 8:30 - до 17:30

ПРЕМИИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

ИЗКУПВАТЕЛЕН ПУНКТ ЗЕМЛЯНЕ

ИЗКУПУВАМЕ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ
РЕЖЕМ, РАЗГЛОБЯВАМЕ И ТРАНСПОРТИРАМЕ ОТ МЯСТО ВАШИТЕ МЕТАЛНИ И ПЛАСТМАСОВИ ОТПАДЪЦИ!
ВИСОКИ ЦЕНИ!
СЪГЛАСНО ЗАВОДСКИТЕ ЦЕНИ
НА СТОМАНА ПЕРНИК.
ЕЛЕКТРОННИ КАНТАРИ
ВСЕКИ ДЕН от 8:30 - до 17:30

ПРЕМИИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ

Предлагаме Ви:

Рязане на желязо, стари металини конструкции, постройки, машини  и aвтомобили- на място. 

Почистване и извозване на мазета и тавани
от вторични суровини:
Желязо   Пластмаса   Хартия 

Разполагаме със собствен транспорт и работна ръка за да можем да Ви бъдем максимално полезни.
0888886676  | 0878462050 |  0885450026

ОБЯВА
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, „Екопроект София” ООД обявява инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки”, в гр.София, р-н Люлин, ул. „Обелско шосе”, поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938.
...
На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, „Екопроект София” ЕООД обявява инвестиционно предложение за „Разширяване дейността на дружеството на съществуваща площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъчни черни и цветни метали (ОЧЦМ) и метални опаковки, с добавяне на нови кодове и дейности по : събиране и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, хартия, пластмаса и др. неопасни отпадъци, съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/”, в гр.София, р-н Люлин, ул. „Обелско шосе”, поземлен имот с идентификатор 68134.4355.2938.

Изкупвателен пункт Горубляне

Адрес:

Георги Белов 2А
до "ТeMax"

Телефон:

0887499062; 0878462050;
0888886676

E-mail:

bazagorbliane@mail.com

Изкупвателен пункт Земляне

Адрес:

Никола Мушанов 151
Срещу Бензиностанция "GO Petroleum"

Телефон:

0885450026; 
0878462050

E-mail:

ac.zemliane.abv.bg

Адрес:

Централен офис:
София 1113
Гео Милев, ул. Лидице 7

Контакти

Email: ecoprojectsofia@gmail.com         Телефон: 0895958555                                       0888886676